Jouw bedrijf mindful!

Mindfulness werkt!

Uit onderzoek naar de effecten van mindfulnesstraining blijkt dat het positieve effecten heeft op stress, mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk. Mensen die meer mindful zijn:

  • hebben minder last van stress en negatieve gedachten.
  • signaleren sneller dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan.
  • ervaren contacten met collega’s positiever en communiceren makkelijker.
  • gaan beter om met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen.
  • zijn zelfbewuster en vitaler.
  • zijn aandachtiger, hebben meer focus, zijn creatiever en presteren beter.

Kortom, mindfulness bevordert de fysieke en mentale gezondheid. Het past daarom ook perfect in programma's voor Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid. Ik heb zelf jarenlang als HR Consultant gewerkt en ik vind eigenlijk dat mindfulness niet mag ontbreken aan een eigentijds HR-beleid. 

Opties om jouw bedrijf mindful te maken

Er zijn veel leuke en mooie manieren en opties om jouw bedrijf meer mindful te maken. 

1. Workshop Mindfulness & Stress (1,5 uur)

2. 6-weekse training Mindfulness@TheWorkplace (6 x 75 of 6 x 90 minuten)

3. De 8-weekse mindfulnesstraining (MBCT/MBSR) (8 x 2,5 uur)

Ben je benieuwd wat mindfulness is, wat bovenstaande opties inhouden en wat het jouw bedrijf kan brengen? Wil je een workshop inplannen of gewoon eens vrijblijvend sparren? Bel me dan op 06-47171291 of mail me op welkom@bijjuul.com. Het lijkt me enorm leuk om samen met jou jouw bedrijf mindful te gaan maken!

Ik heb inmiddels zo veel workshops en trainingen op het gebied van mindfulness gegeven (o.a. bij RTL, EIFFEL, Indoor Action en Alliander), dat ik overtuigd ben van het nut en de noodzaak, en ik heb daarom als missie heb om Heel Nederland Mindful te maken!

Doe je mee om Heel Nederland Mindful te maken?!

Enkele feiten....

De afgelopen decennia is het dagelijks leven steeds drukker, complexer en onoverzichtelijker geworden. Door de grote hoeveelheden prikkels die we dagelijks moeten verwerken, is het soms moeilijk om het hoofd koel te houden en een gevoel van overzicht & kalmte te bewaren. Ook tijdens ons werk ervaren we deze toegenomen druk. Verhoogde werkdruk, wegvallen van baanzekerheid, veranderende tijden, continue bereikbaarheid, reorganisaties die de werkdruk verhogen en de werksfeer beïnvloeden.......Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken.

Uit onderzoek blijkt dat 12% van de werknemers burn-out klachten heeft. Ruim 40% van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40% van de werknemers in ons land behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

De mindfulnesstraining is een wetenschappelijk bewezen aanpak om effectiever met stress en druk op het werk te leren omgaan. Het opent de weg naar meer focus en creativiteit in het werk.

Dit artikel stond in het blad PersoneelBeleid. Om tafel zaten een aantal HR-professionals om tafel, waaronder Pim Berkhout (Directeur van De Arbodienst), Auke Klijnsma (HR Adviseur, auteur en docent HR Hogeschool Amsterdam) en Pauline Roest (HR Manager 't Lange Land Ziekenhuis & Zorgorganisatie Vierstoom).

Erg interessant om te lezen hoe er vanuit verschillende invalshoeken naar Mindfulness op de werkvloer wordt gekeken. Nog interessanter is dat ze allemaal enthousiast en voorstander zijn. Pauline Roest zegt in het artikel: "HR denkt na over de werkomgeving die een organisatie biedt. Welke faciliteiten bied je aan? Ik ben ervan overtuigd dat mindfulness een manier is waarop mensen zich prettiger gaan voelen. Het zorgt dat ze beter in het leven komen te staan en goed omgaan met wat er op hun pad komt. Alleen daarom al zou HR het in ieder geval moeten aanbieden." 

Mindfulness wordt steeds meer ingezet om de productiviteit op de werkvloer een 'boost' te geven. Helpt het ook? Ja, zeggen deze 5 multinationals (Google, Apple, SAP, Virgin en Aetna Insurance). Lees hier meer!

Ook is er recent een onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness op leidinggevenden. Aan het onderzoek werkten 58 managers van een grote Nederlandse bank mee. De resultaten laten zien dat zij na een mindfulnesstraining minder last hebben van werkdruk en beter in staat zijn hun leidinggevende rol te vervullen. Het onderzoek biedt drie duidelijke uitkomsten:

• De managers merken dat hun stressniveau afneemt
• De deelnemers voelen zich effectiever in hun rol als manager en collega
• De mindfulness-vaardigheden van de onderzochte groep namen toe. 

Lees hier meer. 

Reacties van deelnemers aan de workshop Mindfulness:

'Presentatie goed en volledig'

'Praktisch, ontspannend en super fijn'

'Nu snap ik pas echt wat mindfulness is'

'Fijn dat we meteen gingen oefenen en ervaren'

'Ik ga dit zeker toepassen, ook tijdens mijn werk'

'Dit helpt!'

'Ontspannen sfeer en daarna was ik heel ontspannen. Juul geeft een fijne uitleg en heeft een prettige stem.

'Erg zinvol en leerzaam!'

'Het was boven verwachting goed. Juul is praktisch, rustig en kan goed formuleren en uitleggen'

'Juul is een goede trainster die weet waar ze over praat en rust uitstraalt'