Archief van: June, 2016

  • Zelfkritiek & Compassie

    Zelfkritiek & Compassie

    Onderzoek laat zien dat we dénken dat we kritisch op onszelf moeten zijn om onszelf te motiveren. En dat wanneer we mild zijn voor onszelf, we toegeeflijk en lui worden.Is dat waar? Nee, onderzoek laat zelfs het tegenovergestelde zien: zelfkritiek ondermijnt juist onze motivatie! We zijn zo vaak zo kritisch op onszelf en we hebben niet eens door welke pijn we onszelf aandoen. We hebben het niet eens door dat we deze innerlijke kritische stem heel vaak aan het woord laten en dat het ook anders kan. Compassie is het antwoord.

    Comments: 3